Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zasady ogólne

§1.

 1. AMM office Sp z o. o. (dalej „Usługodawca”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

 3. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich ani w inny sposób nie przekazuje ich żadnym osobom trzecim z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe lub jest niezbędne do wykonania umowy (zewnętrzna obsługa informatyczna, hostingowa, księgowa, prawnicza, kurierska, obsługująca płatności internetowe)..

 4. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

   

Zakres danych Użytkowników przetwarzanych przez Usługodawcę

§2.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników, nie będących Użytkownikami zarejestrowanymi, nie wymaga podania przez nich danych osobowych lub innych informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia Towaru dostępnego w Serwisie.

 2. Dla uzyskania statusu Użytkownika zarejestrowanego konieczne jest podanie przy Rejestracji wskazanych w formularzach danych, w tym także informacji stanowiących dane osobowe.

 3. Dane podane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym wykonywania umów sprzedaży Towarów, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy.

 

Przetwarzanie danych osobowych

§3.

 1. W zakresie, w jakim dane podawane zgodnie z §2 stanowią dane osobowe ich przetwarzanie odbywa się na zasadach niniejszego paragrafu.

 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, korzystanie z Serwisu przez Użytkowników wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w Regulaminie oraz w odpowiednich formularzach w Serwisie.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może warunkować możliwość uzyskania statusu Użytkownika zarejestrowanego lub wykonanie zawartych umów sprzedaży Towarów.

 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia wykonania przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz umów sprzedaży Towarów, zgodnie z Regulaminem, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy.

 5. Użytkownik zarejestrowany ma w każdym czasie prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  swoich danych osobowych.

 7. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę do czasu wycofania zgody przez Użytkownika zgodnie z par. 3 ust. 6 lub gdy Usługodawca określi, że dane się zdezaktualizowały. Minimalny czas przechowywania danych może być określony w szczególnych przypadkach odrębnymi przepisami prawa.

 

Informacje handlowe

§4.

Użytkownik zarejestrowany w odrębnym oświadczeniu w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy dotyczących działalności, oferty handlowej oraz innych informacji o przedsiębiorstwie Usługodawcy, w tym w ramach działalności prowadzonej w Serwisie.

 

 

Inne informacje o Użytkownikach

§5.

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające m.in. dostosować treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do tworzenia statystyk.

 2. Usługodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

 3. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swoim oprogramowaniu (przeglądarce internetowej). Użytkownik może, w zależności od wykorzystywanego oprogramowania m.in. dostosować ich ustawienia do Serwisu, blokować lub je usuwać.

 5. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies” może wpłynąć na możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane także przez partnerów Usługodawcy oraz reklamodawców.

 7. Usługodawca w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swojej działalności w ramach Serwisu zbiera i przetwarza także następujące dane dotyczące Użytkowników, nie pozwalające na ich identyfikację (nie stanowiące danych osobowych):

   • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

   • IP urządzenia dostępowego,

   • nazwy hostów,

   • szybkość połączenia,

   • czas spędzony w Serwisie,

   • rodzaj przeglądarki oraz jej język,

   • sposób wejścia na strony Serwisu,

   • odwiedzane podstrony Serwisu.

 

Postanowienia końcowe 

§6.

 1. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.

 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

   • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 • .Darmowa dostawaod 290 zł
 • .14 dnina zwrot
 • .Przypisanyopiekun klienta
 • .PłatnościDotpay
 • .Zakupy24h/dobę